Jaarpakketten 2019


Waarom een jaarpakket?
De jaarpakketten zijn bedoeld om uw technieken te onderhouden en daarmee de regelmaat in uw spel te behouden. Te lang doorspelen met een afwijking in uw slag nestelt zich in uw bewegingssysteem. Dan wordt het steeds lastiger om deze afwijking te corrigeren. Tijdige en regelmatige techniek check-ups werken op de lange termijn beter, geven meer vastheid en daarmee ook meer plezier in uw spel.

Probleem gestuurd lessen
De leerling of groep geeft aan welk onderdeel het meest urgent is zodat uw professional het desbetreffende onderdeel direct met u kan aanpakken. Het plannen van deze lessen gebeurt in overleg met uw professional. Het tussendoor oefenen en trainen doet u zelf in uw eigen tempo en op de door u gekozen momenten.

Welke jaarpakketten biedt Golf Compleet Utrecht aan?
De hoeveelheid benodigde technische correctie verschilt per persoon. U kunt inschrijven op pakketten met verschillende aantallen lessen. Golf Compleet Utrecht adviseert minimaal 1 x per maand een onderhoudsles. Gemiddeld zo’n 10 x per jaar. Het NGF – stappenplan kan hierbij gebruikt worden.

Pakket 1: 5 lessen van 50 minuten + gratis bonusles van 25 minuten
Pakket 2: 10 lessen van 50 minuten + gratis bonusles van 50 minuten
Pakket 3: 15 lessen van 50 minuten + gratis 9 holes baanles coursemanagement (ex greenfee kosten)
Pakket 4: Pakket op maat waarbij in overleg een aantal lessen en bijbehorende bonus worden vastgelegd.

De prijs van het pakket wordt bepaald aan de hand van het aantal deelnemers in een groep (zie tarieven)  lees meer >> tarieven
Data voor bonuslessen in de baan worden in overleg met de deelnemers afgesproken.

Aanmelden
Aanmelden: individueel of per groep. Bij groepen minimaal 4 tot maximaal 6 personen per groep. De jaarpakketten zijn te nemen vanaf handicap 54 (GVB). Indien u zich aanmeldt voor een groepsles zal Golf Compleet Utrecht u indien mogelijk indelen op niveau (richtlijn stappenplan NGF). Groepen kunnen alleen worden samengesteld bij voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen heeft u uiteraard de keuze om in een kleinere groep of privé les te nemen tegen de reguliere tarieven.

Lesdata worden in overleg besproken. Het jaarpakket wordt per vooruitbetaling voldaan, de prijs hangt samen met het aantal deelnemers, zie de lestarieven.
NB! De jaarpakketten zijn 12 maanden geldig, vanaf de startdatum van de eerste les. U dient de lessen dus binnen deze periode te plannen. Eventueel resterende lessen komen na een jaar te vervallen. Zodra een groep is gevormd wordt gestart met de planning. Privé kunt u direct starten. In verband met de planning is inhalen van een gemiste les niet mogelijk, u kunt wel een vervanger sturen indien u verhinderd bent.