MVO


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
45784590

Paul is een natuurliefhebber en draagt de natuur een warm hart toe, vanuit zijn positie als ondernemer in de natuur en de maatschappij. Met Golf Compleet Utrecht heeft hij in het verleden charitatieve acties georganiseerd voor diverse organisaties die natuurbescherming als speerpunt hebben. Daaronder projecten van het Wereld Natuur Fonds (1997) en Greenpeace (2003), onderzoek naar de bescherming van de laagland gorilla in Gabon (WWF, Bas Huijbregts, 2004) en ondersteuning van het Mkaya Rhinoproject (bescherming neushoorns, Mick Reilly, BigGameParks, 2006) in Swaziland, Zuid Afrika. Meer recent (2012) is geld bijeen gebracht voor de Vlinderstichting Nederland.

Als MVO doel streeft Paul naar het op regelmatige basis organiseren van een activiteit waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan een natuurbeschermingsproject. Om hiermee te benadrukken dat de beoefening van de golfsport vrijwel altijd gekoppeld is aan natuurbeleving. Met deze inzet, hoe gering ook, probeert Paul een bijdrage te leveren aan de bewustwording – en het in stand houden van een goede balans tussen alle partijen op onze planeet. In de vergelijking met golf: iedere slag telt! (foto’s Paul Grosfeld)
998205864556