Visie


_DSC0814Visie 

Als uitgangspunt neemt Paul altijd de persoonlijke beweegredenen van zijn leerlingen om het golfspel ter hand te nemen. Deze kunnen variëren van een recreatieve doelstelling tot zo goed mogelijk presteren op (inter)nationaal niveau.

Vanuit dat startpunt wordt in overleg met de leerling gewerkt aan de groei in het golfspel en worden de stappen gezet naar ieders persoonlijke topniveau.

Centrale punten in de golflessen en begeleidingsmomenten in de golfbaan zijn het ontwikkelen van een stabiele “eigen” basisswing, het leren herkennen van specifieke situaties tijdens een ronde golf en hoe daarop te anticiperen.

 

Paul gaat daarbij uit van de intrinsieke motivatie van de leerling. De rol van de professional is daarbij begeleidend, geduldig, motiverend maar ongedwongen. Bovenal is het streven dat golfspelers plezier beleven aan hun hobby c.q. sport.

Lees meer >> MVO

_DSC0656